3. Volba ověřovatele zápisu 1. zasedání VŽP

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2018
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Volba ověřovatele zápisu 1. zasedání VŽP

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

  1. ověřovatele zápisu 1. zasedání VŽP p. Cuhra

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy