Projednání Studie Na Pláni – využití plochy ZP

 

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Projednání Studie Na Pláni – využití plochy ZP

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. prezentovanou Studii Na Pláni – využití plochy ZP ve stupni rozpracování

Doporučuje:

  1. pokračovat ve zpracování studie dle zadání

Doporučuje:

  1. zvážit umístění ohniště, WC a altánu

Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy