6. Projednání využití pozemku 918/7 a 917, k.ú. Smíchov, funkční plocha ZP na Dívčích Hradech

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Projednání využití pozemku 918/7 a 917, k.ú. Smíchov, funkční plocha ZP na Dívčích Hradech

Výbor životního prostředí

Podporuje:

  1. záměr využití pozemku 918/7 a 917, k.ú. Smíchov, funkční plocha ZP na Dívčích Hradech, představený na VŽP

Doporučuje:

  1. dále diskutovat o konkrétním využití a financování s MČ P5 i místními občany

Doporučuje:

  1. OSP průzkum a základní údržbu pozemku

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy