5. Dotační program v environmentální oblasti “Místo pro život a ekologické programy” pro rok 2018

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Dotační program v environmentální oblasti “Místo pro život a ekologické programy” pro rok 2018

Výbor životního prostředí

Doporučuje:

  1. ZMČ schválit Dotační program v environmentální oblasti “Místo pro život a ekologické programy” pro rok 2018

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy