4. Rozpočet Odboru správy veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Rozpočet Odboru správy veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. návrh Investic Odboru správy veřejného prostranství a zeleně na rok 2018

Žádá:

  1. OMI o požádání MHMP o svěření pozemku vhodného pro vybudování sportoviště Na Dívčích hradech do správy MČ P5 v siouladu s usnesením VŽP č….. z roku 2016

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy