3. Volba ověřovatele zápisu 9. zasedání VŽP

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Volba ověřovatele zápisu 9. zasedání VŽP

Výbor životního prostředí

Volí:

  1. ověřovatele zápisu 9. zasedání VŽP pana Trojánka

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy