2. Schválení zápisu 8. mimořádného zasedání VŽP

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Schválení zápisu 8. mimořádného zasedání VŽP

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

  1.  zápis 8. mimořádného zasedání VŽP

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy