1. Schválení programu 9. zasedání VŽP

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 11. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Schválení programu 9. zasedání VŽP

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

  1. program 9. zasedání VŽP

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy