8. Různé

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 6/8/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Různé

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

 1. informace o plánované rekonstrukci dětských hřišť Klamovka a Pechlátova

Nesouhlasí:

 1. s projektem “Rekultivace a revitalizace skládka Motol, na pozemcích parc. č. 430/1 a 430/5, k.ú. Motol (2014)”

Podporuje:

 1. nesouhlasné vyjádření Městké části Praha 5 k dokumentaci záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 nazvaného “Rekultivace a revitalizace skládka Motol, na pozemcích prac. č. 430/1 a 430/5, k. ú. Motol (2014)

Bere na vědomí:

 1. Termíny zasedání VŽP na II. pololetí 2017:

  13.9.2017 v 16:00 hodin

  11.10.2017 v 16:00 hodin

  8.11.2017 v 16:00 hodin

  13.12.2017 v 16:00 hodin

Bere na vědomí:

 1. informace o naučné stezce Barrandov.

6/0/0 – Schváleno