4. Územní studie Barrandov

02/05/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Územní studie Barrandov

Výbor životního prostředí

Projednal:

  1. ÚS Barrandov.

Žádá:

  1. zachování funkční plochy VV u Trnkova nám. Dětské hřiště je v tomto místě oblíbené a potřebné. Funkční plocha je SV v okolí hřiště je vhodná jako rezerva pro komunitní aktivity a potřeby obyvatel Barrandova.

Nesouhlasí:

  1. se zahušťováním stávající zástavby na úkor funkčních ploch ZMK, VV a SP.

Doporučuje:

  1. RMČ zadání regulačního plánu.

  2. snížení výšky zástavby na okraji zastavitelné plochy směrem k parku.

  3. doplnit do studie řešení dálkových pohledů ze stanoviště Dívčí hrady.

7/0/0 – Schváleno

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě