4. Studie Motolské údolí – presentace části krajina a klíčová prostranství – A69 architekti

 

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2017
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Studie Motolské údolí – presentace části krajina a klíčová prostranství – A69 architekti

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. prezentaci studie Motolské údolí.

Doporučuje:

  1. zpracování 2. etapy ve stejném rozsahu jako 1. etapu.

Konstatuje:

  1. , že studie je užitečným podkladem pro řešení dílčích projetků v jednotlivých lokalitách.

7/0/0 – Schváleno