8. Různé – termíny VŽP pro rok 2017

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/8/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Různé – termíny VŽP pro rok 2017

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. datum konání dalšího zasedání 11.1.2017 od 17:00, v místnosti č. 330, nám. 14. října.