7. Informace – Vidoule – zadání ověřovací urbanistické studie Vidoule (funkční využití SO1, SO3)

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Informace – Vidoule – zadání ověřovací urbanistické studie Vidoule (funkční využití SO1, SO3)

Výbor životního prostředí

Odkládá:

  1. bod na další zasedání.