5. Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pzemků parc. č. 4261/202, 203, 195, 196, 289, 300, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pzemků parc. č. 4261/202, 203, 195, 196, 289, 300, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Výbor životního prostředí

Doporučuje RMČ:

  1. nesouhlasit s prodejem ani pronájmem předmětných pozemků z důvodu zachování proluk k přístupu pro veřejné složky, zachování prostupnosti území a prostupnosti rostlého terénu pásem zástavby.

6/0/0 – Schváleno