2. Volba ověřovatele zápisu

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu

Výbor životního prostředí

Volí:

  1. Bc. Martina Damaška jako ověřovatele zápisu.

6/0/0 – Schváleno