8. Pěší zóna Anděl – využití odpadových nádob Bigbelly a Smartbelly

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/8/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Pěší zóna Anděl – využití odpadových nádob Bigbelly a Smartbelly

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informace o odpadových nádobách Bigbelly a Smartbelly.

Doporučuje:

  1. 1.  zástupci starosty panu Martinu Slabému a OSP pokračovat v jednání a následně informovat VŽP.

Schváleno 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě