7. Vidoule – koncepce využití

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/7/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Vidoule – koncepce využití

Výbor životního prostředí

Doporučuje RMČ:

  1. pokračovat v jednáních s MHMP a se soukromými vlastníky o odkupu pozemků v západní části Vidoule.

  2. zadat studii využitelnosti území pro přírodně sportovní a rekreační využití odpovídající ÚP.

  3. prověřit možnost čerpání grantů z EU – Biodiverzita k pokrytí části nákladů spojených s vykoupením pozemků.

Konstatuje:

  1. , že odkoupení pozemků je vhodná cesta, jak i do budoucna zabránit zástavbě Vidoule. Odkoupení pozemků je též vhodné pro ovlivnění budoucího využití pro přírodně sportovní a rekreační využití a přírodní park celoměstského významu.

Schváleno 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě