6. Městská zahrada a naučné výukové centrum Barrandov, návrh využití pozemků č. parc. 954/1 a části poz. č. parc. 954/3,6,12 v k.ú. Hlubočepy pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 9. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Městská zahrada a naučné výukové centrum Barrandov, návrh využití pozemků č. parc. 954/1 a části poz. č. parc. 954/3,6,12 v k.ú. Hlubočepy pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity

Výbor životního prostředí

Nedoporučuje:

  1. vznik městské zahrady Barrandov v dané lokalitě. Lokalitu považuje za nevhodnou z důvodu špatných povětrnostních podmínek. Za vhodnější považuje umístění ve vnitroblocích starší zástavby. VŽP dále nedoporučuje vznik komunitních zahrad shora. VŽP připravuje program pro podporu komunitních zahrad na základě žádostí občanů a komunit, a to i pro oblast Barrandova.

Doporučuje:

  1. zvážit využití pozemku pro zimní halu při zachování rezervy pro střední školu a následně zvážit i jiné využití pozemku.

Schváleno 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě