6. Komunitní zahrady – forma podpory pro vnitrobloky ve správě MČ Praha 5

09/01/2017
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 12. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Komunitní zahrady – forma podpory pro vnitrobloky ve správě MČ Praha 5

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. seznam vnitrobloků ve správě MČ Prahy 5 dodaný OMI

Doporučuje:

  1. podporovat vznik komunitních zahrad na pozemcích ve správě MČ Prahy 5 formou zápůjčky nebo formou symbolického nájmu a na základě předloženého projektu následně zvážit finanční příspěvek na založení komunitní zahrady.

Pověřuje:

  1. předsedu VŽP k vytvoření pracovní skupiny, která by zvážila vhodnost vnitrobloků k tvorbě komunitních zahrad a připravila výzvu občanům, a následně předložila k projednání VŽP.

7/0/0 – Schváleno

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě