7. Různé

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 6/7/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Různé

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informaci paní Ing. arch. Zuzany Hamanové o pomníku na Zlíchově.