5. Podpora komunitních zahrad na Praze 5

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Podpora komunitních zahrad na Praze 5

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informace pana RNDr. Viktora Caise.

Trvá:

  1. na sdělení informace, které vnitrobloky jsou v majetku MČ Prahy 5 do příštího zasedání VŽP.

Doporučuje:

  1. RMČ Prahy 5, aby součástí dotací ,,Místo pro život a ekologické programy” byl program podpory komunitních zahrad. 

6/0/0 – Schváleno