4. Petice: ,,Za zachování klidových zón a zelených ploch, zvýšení kvality a bezpečnosti komunikací a zlepšení městského mobiliáře v ulici Devonská a jejím okolí”

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 14. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2016
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Petice: ,,Za zachování klidových zón a zelených ploch, zvýšení kvality a bezpečnosti komunikací a zlepšení městského mobiliáře v ulici Devonská a jejím okolí”

Výbor životního prostředí

Podporuje:

 1. vznik rekreační a klidové zóny na pozemcích 981/1, 640/101 a 981/2, k.ú. Hlubočepy.

 2. záměr rekonstrukce podchodu pod komunikací K Barrandovu, který je ve správě TSK, hl.m.Prahy.

Žádá:

 1. radního JUDr. Tomáše Homolu, aby o předmětném záměru jednal s příslušným radním MHMP.

Doporučuje:

 1. Radě MČ Praha 5 vyžádat na příslušném odboru MHMP veškeré podklady k projektu Nautilus.

 2. Radě MČ iniciovat ve spolupráci s MHMP veřejné projednání projektu Nautilus.

 3. komisi dopravní zabývat se dopravní situací v ulicích Devonská a Geologická na základě petice ?Za zachování klidových zón a zelených ploch, zvýšení kvality a bezpečnosti komunikací a zlepšení městského mobiliáře v ulici Devonská” a jejím okolí, zejména:

  – zklidnění dopravy na křižovatce ulic Geologická a Devonská

  – zvýšení bezpečnosti chodců v horní části ulice Geologická a ulici Devonská

  – zvážení zadání dopravní studie v lokalitě ulic Geologická a Devonská

Schváleno 6/0/0