8. Různé – Žádost o pokácení 2 smrků stříbrných na pozemcích paní Milady Fridrichové

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/8/2016
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Různé – Žádost o pokácení 2 smrků stříbrných na pozemcích paní Milady Fridrichové

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informace paní Ing. Vovsové z OŽP na vědomí. Jakmile bude ukončeno správní řízení pan předseda Matoušek, bude informovat VŽP o jeho závěru.

Žádá:

  1. Mgr. Budína o poskytnutí materiálů k historii skládky Motol, výsledků analýz a průzkumů a informace k aktuálnímu stavu jejího řešení.

9/0/0 – Schváleno