6. Svěření pozemků parc. č. 1271/1, 1271/7, 1271/8, 1271/9, 1271/10 k.ú. Hlubočepy MČ Prahy 5 a odkup pozemků parc. č. 1286 s budovou č.p. 51

24/05/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2016
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Svěření pozemků parc. č. 1271/1, 1271/7, 1271/8, 1271/9, 1271/10 k.ú. Hlubočepy MČ Prahy 5 a odkup pozemků parc. č. 1286 s budovou č.p. 51

Výbor životního prostředí

Neschvaluje:

  1. žádost o svěření pozemků parc. č. 1271/1, 1271/7, 1271/8, 1271/9, 1271/10 k.ú. Hlubočepy z majetku MHMP do péče Prahy 5.

Doporučuje:

  1. radnímu Mgr. Budínovi navrhnout odkup pozemku p. č. 1286 s budovou č. p. 51 do vlastnictví MHMP a následně provést změnu územního plánu z OB na zeleň.

I. 1 – 8/1/0 – Schváleno

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě