4. Stanovisko k vybudování kanalizace v ul. Slivenecká – přípojka k RD v ul. Slivenecká 50/6, k.ú. Hlubočepy, Praha 5

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2016
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Stanovisko k vybudování kanalizace v ul. Slivenecká – přípojka k RD v ul. Slivenecká 50/6, k.ú. Hlubočepy, Praha 5

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informaci o chybějící kanalizaci v ulici Slivenecká.

Žádá:

  1. radního Ing. Richtera o zahájení jednání o zřízení kanalizace s PVK, a.s. v dané lokalitě.

Souhlasí:

  1. se zabezpečením stromu Jírovce maďalu před poškozením.

9/0/0 – Schváleno