3. Rezidence Trilobit – stanovisko ke stavbě na pozemku parc. č. 1235/32 – dotaz na paní Ing. Jakoubkovou

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2016
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Rezidence Trilobit – stanovisko ke stavbě na pozemku parc. č. 1235/32 – dotaz na paní Ing. Jakoubkovou

Výbor životního prostředí

Pověřuje:

  1. tajemnici VŽP k požádání paní Ing. Jakoubkové o zaslání stanoviska MHMP k územnímu řízení a o účast na přístím zasedání VŽP, kde podá vysvětlení k rozhodnutí Odboru stavebního Prahy 5.

9/0/0 – Schváleno