1. Program 3. zasedání VŽP

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2016
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Program 3. zasedání VŽP

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

 1. program v následujícím znění:

  1) Zápis z 2. zasedání VŽP

  2) Program 3. zasedání VŽP

  3) Rezidence Trilobit – stanovisko ke stavbě na pozemku parc. č. 1235/32 – dotaz na paní Ing. Jakoubkovou

  4) Stanovisko k vybudování kanalizace v ul. Slivenecká –  přípojka k RD v ul. Slivenecká 50/6, k.ú. Hlubočepy, Praha 5

  5) Vyúčtování dotací v oblasti ,,Místo pro život a ekologické programy – 2015

  6) A) Žádost MHMP o svěření pozemků parc. č. 1271/1, 1271/7, 1271/8, 1271/9, 1271/10 k.ú. Hlubočepy MČ Prahy 5

  B) Odkup pozemku p.č. 1286 s budovou č.p. 51, který navazuje na pozemek, který máme ve správě p.č. 1287

  7) Různé – Žádost o pokácení 2 smrků stříbrných na pozemcích paní Milady Fridrichové

9/0/0 – Schváleno