5. Sportoviště Žvahov – informace o stávajícím stavu, další pokračování v údržbě zeleně a možnost zřízení přístupové cesty z ulice Nad Pomníkem

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 15. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2016
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Sportoviště Žvahov – informace o stávajícím stavu, další pokračování v údržbě zeleně a možnost zřízení přístupové cesty z ulice Nad Pomníkem

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informaci o provádění dalších prací údržby zeleně a o záměru vybudování přístupového chodníku ke sportovišti.

5/0/1 – dorazila paní Vítová