2. Program 2. zasedání VŽP

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 15. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2016
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Program 2. zasedání VŽP

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

 1. program 2. zasedání VŽP v následujícím znění:

  1. Schválení zápisu z 11. zasedání 2015 a 1. zasedání 2016
  2. Program 2. zasedání VŽP
  3. Výstavba dětského hřiště v areálu školy ŽŠ pod Žvahovem – vyjasnění zadání, možného rozsahu projektu a kompetencí jednotlivých účastníků akce.
  4. Pozemky bývalé obalovny drti “Pod Školou” – vyhodnocení podkladů vyžádaných od OÚR, zdůvodnění žádosti o svěření, výkup či směnu předmětných pozemků do vlastnictví nebo  péče MČ Praha 5.
  5. Sportoviště Žvahov – informace o stávajícím stavu, další pokračování v údržbě zeleně a možnost zřízení přístupové cesty z ulice Nad Pomníkem.
  6. Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477
  7. Různé
Schváleno 5/0/0