5. Schválení témat dotací pro rok 2016

17/02/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 21. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Schválení témat dotací pro rok 2016

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

  1. 4 okruhy témat pro rok 2016 v následujícím znění:

    1. Ochrana a rozvoj veřejného prostoru Prahy 5 (přírodní parky, přírodní hřiště, areály outdoor sportů, lesní školky apod.);
    2. Péče o zeleň Prahy 5 tj. na náklady spojené s realizací terénních akcí (např. na rehabilitaci neudržovaných ploch, péči o vzácné a napadené stromy a vzrostlou zeleň, výsadbu nových stromů a keřů, ozelenění a úpravu vnitrobloků, apod.)
    3. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na Praze 5 tj. na přípravu a provedení konkrétních osvětových akcí směřovaných na území MČ Praha 5. Podpořeny mohou být i vzorové a realizovatelné aktivity neziskových organizací a škol s efektem konkrétního zlepšení informační politiky radnice MČ Prahy 5 v oblasti EVVO na Praze 5
    4. Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podpora volně žijících živočichů, vzácné flóry na území MČ Prahy 5 (např. podpora neziskových organizací – krytí části nákladů na krmivo, budování terárií a kójí, ochrana hnízdišť, reintrodukce živočichů, ochrana migračních koridorů apod.)
5/0/0 – Schváleno

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě