3. Vznik sociálního podniku za účasti MČ Prahy 5 sloužícího k ochraně a rekultivace zeleně na MČ Prahy 5 – presentace

11/01/2016
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 23. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMĆ Praha 5

Vznik sociálního podniku za účasti MČ Prahy 5 sloužícího k ochraně a rekultivace zeleně na MČ Prahy 5 – presentace

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informace o záměru založení sociálního podniku.

Doporučuje:

  1. , aby se záměr založení sociálního podniku projednal v komisi sociální.

  2. společné projednání s komisí sociální.

Pověřuje:

  1. předsedu VŽP k rozeslání presentace, návrhu zakládací listiny a statutu členům VŽP.

8/0/0 – Schváleno

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě