8. Různé – Zahrádkářská osada Pod Majerovic

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/8/2015
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Různé – Zahrádkářská osada Pod Majerovic

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informace místopředsedy zahrádkářské organizace ČZS Pod Majerovic Ing. Vladimíra Piláta o řešení problémů odpadu v zahrádkářské osadě – www.podmajerovic.cz.

Doporučuje:

  1. OSP zajistit součinnost při provádění jarního úklidu v okolí ZO Pod Majerovic.

7/0/0 Schváleno