7. Novelizace nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2015
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Novelizace nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informaci Mgr. Lukáše Budína o jednání paní RNDr. Janou Plamínkovou.

  2. návrh na doplnění nařízení o zřízení přírodních parků na území Hl.m.Prahy č. 10/2014 Sb.

Pověřuje:

  1. Mgr. Lukáše Budína k předložení stanoviska právního oddělení k formulaci tohoto doplnění. Termín dubnové zasedání VŽP.

  2. Mgr. Lukáše Budína přípravou materiálu k přeměně přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí na přírodní rezervaci. Termín podání informace dubnové zasedání VŽP.

8/0/0 Schváleno