6. Vystoupení zástupce organizace Společnosti proti developerské výstavbě v Prokopském a Dalejském údolí

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2015
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Vystoupení zástupce organizace Společnosti proti developerské výstavbě v Prokopském a Dalejském údolí

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. základní informace podané panem Tomášem Krčmou a Ing. arch. Georgem Antošíkem o činnosti a námětech v oblasti ochrany území přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí.

Pověřuje:

  1. předsedu VŽP ke svolání samostatného jednání VŽP v záležitosti regulace a analýzy přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

7/0/0 Schvaluje