5. Projekt Výstavby domů Trilobit a Semmering v Prokopském údolí a využití lokality Na Pláni

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2015
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Projekt Výstavby domů Trilobit a Semmering v Prokopském údolí a využití lokality Na Pláni

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. informace podané 1. zástupcem starosty Mgr. Lukášem Budínem o projektu výstavby domů Trilobit a Semmering v Prokopském a Dalejském údolí a využití lokality Na Pláni.

Pověřuje:

  1. Mgr. Lukáše Budína informovat VŽP o vývoji těchto projektů.

7/0/0