4. Granty v oblasti „Místo pro život a ekologické programy 2014″ a dotace 2015

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2015
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Granty v oblasti „Místo pro život a ekologické programy 2014″ a dotace 2015

Výbor životního prostředí

Projednal:

  1. 4 okruhy témat, ve kterých byly granty vypsány v roce 2014

Schvaluje:

  1. Vyúčtování grantů pro rok 2014 v příloze

Schvaluje:

  1. 4 témata dotací pro rok 2015 v programu

Pověřuje:

  1. tajemnici ke zveřejnění závěrečné zprávy, informací o vyúčtování a kontrole grantů 2014 na stránkách www.praha5.cz

8/0/0 – Schvaluje