3. Úpravy zeleně na sídlišti Barrandov

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2015
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Úpravy zeleně na sídlišti Barrandov

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. redukci keřů v ulici Dreyerova pozemek parc. č. 1020/77 k.ú. Hlubočepy. Část dřevin o rozloze 712 m2 bude odstraněno. Porost byl ponecháván jako volněrostoucí, nyní bude zapěstován jako tvarovaný živý plot. Dále bude v porostu odstraněno 5 nevhodných stromů – náletů o obvodu ve výčetní výši méně než 70 cm.

  2. pokácení Aceru Platanoides (javor mléč). Tento strom se nachází ve vnitrobloku u chodníku a sportoviště, je proschlý a hrozí nebezpečí zlomu kosterních větví nebo pád stromu. Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti frekventovaného místa vnitrobloku bude strom pokácen.

8/0/0 – Schváleno