2. Zápis z 3. zasedání VŽP z 16.2.2015

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 16. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2015
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Zápis z 3. zasedání VŽP z 16.2.2015

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

  1. zápis z 3. zasedání VŽP konané dne 16.2.2015

8/0/0 Schváleno