5. Pozvání zástupců občanských iniciativ z platformy Za5 a zřízení přístupu do intranetu pro členy VŽP

20/01/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 12. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2014
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5

Pozvání zástupců občanských iniciativ z platformy Za5 a zřízení přístupu do intranetu pro členy VŽP

Výbor životního prostředí

Pověřuje:

  1. tajemnici VŽP k pozvání zástupců občanských iniciativ z platformy Za5

  2. tajemnici VŽP k zadání požadavku do helpdesku o zpřístupnění intranetu pro paní Annu Poesovou a RNDr. Martina Lepšíka Ph. D.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě