6. Různé

10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2018
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. – další termín konání KV dne 19. 3. 2018 od 16:00 hodin v místnosti ZMČ

    – informaci od pana Vejmelky k tématu TCP: Stavební úřad vydal stavební povolení na přístavbu jednopodlažního objektu, jako tanečního sálu, který je propojen s budouvou školy chodbou. 

KV v tomto bodě nehlasoval

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě