3. Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 1. 2018 do 31. 1. 2018

08/03/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2018
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. kontrolu plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

    – Výstavba Grafická – navýšení na 180 bytů se stávajícím počtem parkovacích míst – nevyhovující – projednáno na VÚR (vzato na vědomí)

    – vymezit prostor v časopisu Pětka, že problematika počtu bytových jednotek a parkovacích míst není vliv MČ, ale developerů, kterým dal Stavební úřad povolení.

    – Zásady zlepšování infrastruktury města – tisk na kontrole u právníků.

Žádá:

  1. Odbor dopravy o sdělení, v kolika případech se povolilo méně parkovacích míst než byl počet míst pro bydlení v nových projektech a s jakými dopady na dopravu v klidu

Usnesení bylo schváleno 6/0/2 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě