4. Návrhy kontrol pro rok 2018; Příprava zprávy o činnosti KV ZMČ P5 za II. pololetí 2017

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 29. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2018
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Návrhy kontrol pro rok 2018; Příprava zprávy o činnosti KV ZMČ P5 za II. pololetí 2017

Kontrolní výbor

Bere na vědomí: