2. Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 1.12.2017 do 15.1.2018

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 29. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2018
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 1.12.2017 do 15.1.2018

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. kontrolu plnění úkolů RMČ P5 za období od 1.12.2017 do 15.1.2018.

KV v tomto bodě nehlasoval