1. Schválení programu 2. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 1. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání KV ZMČ P5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 29. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2018
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 2. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 1. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 2. zasedání KV ZMČ P5.

  2. zápis z 1. zasedání KV ZMČ P5.

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 2. zasedání KV ZMČ P5: Josef Endal

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy