4. Různé

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 18. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/4/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. další termín konání KV dne 15. 1. 2018 od 16:00 hodin v místnosti č. 603.

  – návrhy termínů na I. pololetí 2018:

  leden: 15. 1. a 29. 1.

  únor: 12. 2.

  březen: 5. 3. a 26. 3.

  duben: 16. 4.

  květen: 14. 5. a 28. 5.

  červen: 11. 6.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy