2. Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 11. do 30. 11. 2017

22/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 18. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/2/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 11. do 30. 11. 2017

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. kontrolu plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 11. do 30. 11. 2017.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě