1. Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 20. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 21. zasedání KV ZMČ P5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 18. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 21/1/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ P5;
Schválení zápisu z 20. zasedání KV ZMČ P5;
Volba ověřovatele zápisu z 21. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 21. zasedání KV ZMČ P5.

  2. zápis z 20. zasedání KV ZMČ P5.

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 21. zasedání KV ZMČ P5: Josef Endal

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy