4. Kontrola operativních úkolů Kontrolního výboru ZMČ P5

03/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/4/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola operativních úkolů Kontrolního výboru ZMČ P5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. – úkol k VIC Praha 5, o.p.s. započat, paní Milatová dala mandát předsedovi KV, Martina Pokorná již vyžádala podklady na MHMP ? po získání budou rozeslány členům KV

  – KV opakovaně žádá tajemníka o zveřejňování kompletních zápisů, hlasování a stenozáznamů, videa a programů ze zasedání Zastupitelstva MČ P5.

  – KV opakovaně žádá IT oddělení, aby na portálu ipetka.cz vznikla rubrika ?Očima zastupitele?, na základě Programového prohlášení rady.

  Zároveň doporučuje návrhy na zlepšení tohoto portálu od Mgr. Pokorné.

  – Místopředseda vybral znalce na posouzení nemovitosti Grafická 46 ? Ing. Petr Ort, Ph. D., Bankovní institut vysoká škola, port@bivs.cz, 732 546 459. Změny na nemovitost Grafická 46 jsou již zapsány v katastru nemovitostí, problém s vpuštěním znalce do objektu. Je třeba zaslat znalci požadavek, a aby na základě tohoto zaslal cenovou nabídku KV.

Žádá:

 1. Odbor Kancelář Městské části P5 a tajemníka úřadu o zveřejňování kompletního hlasování ze zasedání ZMČ P5. Tímto KV podporuje návrh hosta KV pana Chramosty.

  Usnesení bylo schváleno 7/1/0 hlasy

 2. Předseda KV a pan Chramosta předloží návrh na zasedání ZMČ P5 dne 19. 12. 2017 a to, že Zastupitelstvo MČ Praha 5 schvaluje změnu jednacího řádu Zastupitelstva MČ P5, aby bylo zveřejňováno kompletní hlasování ZMČ P5.

  Usnesení bylo schváleno 7/1/0 hlasy

 3. Radu MČ P5, aby zveřejnila termín, do kdy budou splněny úkoly z Programového prohlášení rady na léta 2016 ? 2018 z odstavce Otevřená radnice v bodě I. a II.

  Usnesení bylo schváleno 8/1/0 hlasy

 4. Kancelář Městské části P5 o vyčlenění částky 100. tisíc Kč na znalecké a právní služby pro KV v rozpočtu na rok 2018.

  Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

 5. předkladatele k veřejné zakázce ?Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro motolskou skládku? o položkový rozpočet a vyúčtování této veřejné zakázky.

  Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

KV hlasoval o každém bodě zvlášť

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě