2. Kontrola plnění úkolů ZMČ P5 za období od 15. 11. do 19. 12. 2017

03/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/2/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů ZMČ P5 za období od 15. 11. do 19. 12. 2017

Kontrolní výbor

Konstatuje:

 1. splnění usnesení č.: 
  19/6/2017/1.1.; 21/17/2017/1.1.; 20/3/2017/2.1.; 

  16/4/2017/1.1.; 21/17/2017/1.2.; 21/4/2017/1.1.; 

  21/3/2017/1.1.; 21/2/2017/1.1.; 21/7/2017/1.1.; 

  21/6/2017/1.1.; 21/8/2017/1.1.; 21/9/2017/1.1.; 

  19/8/2017/1.1.; 21/16/2017/1.1.; 18/21/2017/1.1.; 

  18/10/2017/1.1.

 2. zrušení usnesení č.: 
  19/25/2017/1.1.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě