1. Schválení programu 20. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 18. a 19. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 20. zasedání KV ZMČ P5

03/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 4. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/1/2017
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 20. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 18. a 19. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 20. zasedání KV ZMČ P5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 20. zasedání KV ZMČ P5.

  2. zápis z 18. a 19. zasedání KV ZMČ P5.

Volí:

  1. ověřovatele zápisu z 20. zasedání KV ZMČ P5: Ph. Dr. Marie Sternová, Ph.D.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě